03 bước xem kinh dịch sim 4 số cuối giúp luận đoán hung cát đuôi số

Kinh dịch sim 4 số cuối là phương pháp dựa vào ý nghĩa cát hung của 64 quẻ trong Dịch Lý Phong Thủy. Căn cứ vào cách xem này, người dùng có thể tự đánh giá được 4 số cuối điện thoại của bản thân có ý nghĩa là hung hay cát. 

1. Xem kinh dịch sim 4 số cuối mang lại điều gì?

Kinh dịch sim 4 số cuối được sử dụng để luận giải ý nghĩa hung cát của 4 số đuôi điện thoại. Thông qua đó, người dùng sẽ có căn cứ để lựa chọn được những bộ đuôi sim đẹp cho từng mục đích công việc. Phương pháp này dựa vào ý nghĩa cát - hung của 64 quẻ trong Dịch Lý phong thủy. Chủ mệnh nên sử dụng những số điện thoại có quẻ của 4 số cuối sim mang ý nghĩa Đại Cát hoặc Cát. Và ngược lại, họ nên hạn chế dùng số điện thoại có chứa 4 số đuôi sim là quẻ Đại Hung hoặc Hung.

2. Cách xem kinh dịch sim 4 số cuối chính xác nhất

Để xác định 4 số cuối điện thoại hung hay cát theo kinh dịch, người dùng sẽ tiến hành 3 bước như sau:

+ Bước 1: Tách 4 số cuối điện thoại muốn xem thành 2 phần. Trong đó 2 số đầu là Thượng Quái và 2 số còn lại là Hạ Quái.

+ Bước 2: Tính tổng của Thượng Quái và tổng của Hạ Quái. Tiếp theo, lần lượt lấy tổng của hai phần vừa tính được chia cho 8. Sau đó, đối chiếu phần dư của Thượng Quái và Hạ Quái với bảng sau đây:

Phép Dư

8 Quái

1

Càn

2

Đoài

3

Ly

4

Chấn

5

Tốn

6

Khảm

7

Cấn

8

Khôn

 

+ Bước 3: Lấy Thượng Quái và Hạ Quái ghép lại với nhau. Đối chiếu kết quả với bảng 64 kinh dịch.

 

Càn

Khảm

Cấn

Chấn

Tốn

Ly

Khôn

Đoài

Càn

Thuần Càn

Thủy Thiên Nhu

Sơn Thiên Đại Súc

Lôi Thiên Đại Tráng

Phong Thiên Tiểu Súc

Hỏa Thiên Đại Hữu

Địa Thiên Thái

Trạch Thiên Quải

Khảm

Thiên Thủy Tụng

Bát Thuần Khảm

Sơn Thủy Mông

Lôi Thủy Giải

Phong Thủy Hoán

Hỏa Thủy Vị Tế

Địa Thủy Sư

Trạch Thủy Khốn

Cấn

Thiên Sơn Độn

Thủy Sơn Kiển

Thuần Cấn

Lôi Sơn Tiểu Quá

Phong Lôi  Ích

Hỏa Sơn Lữ

Địa Sơn Khiêm

Trạch Sơn Hàm

Chấn

Thiên Lôi Vô Vọng

Thủy Lôi Truân

Sơn Lôi Di

Thuần Chấn

Phong Sơn Tiệm

Hỏa Lôi Phệ Hạp

Địa Lôi Phục

Trạch Lôi Tùy

Tốn

Thiên Phong Cấu

Thủy Phong Tinh

Sơn Phong Cổ

Lôi Phong Hằng

Bát Thuần Tốn

Hỏa Phong Đỉnh

Địa Phong Thăng

Trạch Phong Đại Quá

Ly

Thiên Hỏa Đồng Nhân

Thủy Hỏa Ký Tế

Sơn Hỏa Bí

Lôi Hỏa Phong

Phong Hỏa Gia Nhân

Bát Thuần Ly

Địa Hỏa Minh Di

Trạch Hỏa Cách

Khôn

Thiên Địa Bĩ

Thủy Địa Tỷ

Sơn Địa Bác

Lôi Địa Dự

Phong Địa Quan

Hỏa Địa Tấn

Bát Thuần Khôn

Trạch Địa Tụy

Đoài

Thiên Trạch Lý

Thủy Trạch Tiết

Sơn Trạch Tốn

Lôi Trạch Quy Muội

Phong Trạch Trung Phu

Hỏa Trạch Khuê

Địa Trạch Lâm

Thuần Đoài

 

Theo phương pháp này, quẻ dịch bao gồm 3 nhóm. Đó là:

+ Quẻ Cát là: Thuần Càn, Thuần Khôn, Thủy Thiên Nhu, Địa Thủy Sư, Thủy Địa Tỷ, Thiên Trạch Lý, Địa Thiên Thái. Thiên Hỏa Đồng Nhân, Hỏa Thiên Đại Hữu, Địa Sơn Khiêm, Lôi Địa Dự, Sơn Hỏa Bí, Sơn Thiên Đại Súc, Sơn Lôi Di, Trạch Phong Đại Quá, Thuần Ly, Trạch Sơn Hàm, Lôi Phong Hằng, Lôi Thiên Đại Quá, Hỏa Địa Tấn, Phong Hỏa Gia Nhân, Lôi Thủy Giải, Phong Lôi Ích, Trạch Địa Tụy, Địa Phong Thăng, Trạch Hỏa Cách, Hỏa Phong Đỉnh, Phong Sơn Tiệm, Lôi Hỏa Phong, Thuần Đoài, Phong Thủy Hoán, Thủy Trạch Tiết, Phong Trạch Trung Phu và Thủy Hỏa Ký Tế.

+ Quẻ Bình Hòa là: Phong Thiên Tiểu Súc, Trạch Lôi Tùy, Địa Trạch Lâm, Phong Địa Quán, Hỏa Lôi Phệ Hạp, Địa Lôi Phục, Thuần Khảm, Sơn Trạch Tốn, Thiên Phong Cấu, Trạch Thủy Khốn, Thủy Phong Tỉnh, Thuần Chấn, Thuần Cấn, Hỏa Sơn Lữ, Thuần Tốn và Lôi Sơn Tiểu Quá.

+ Quả Hung là: Sơn Thủy Mông, Thủy Lôi Truân, Thiên Thủy Tụng, Thiên Địa Bĩ, Sơn Phong Cố, Sơn Địa Bác, Thiên Lôi Vô Vọng, Thiên Sơn Độn, Địa Hỏa Minh Di, Hỏa Trạch Khuê, Thủy Sơn Kiến, Trạch Thiên Quải, Lôi Trạch Quy Muội và Hỏa Thủy Vị Tế.

Phương pháp kinh dịch sim 4 số cuối có một số ưu điểm và nhược điểm, như sau:

+ Ưu điểm: Cách tính đơn giản, có sẵn nội dung đối chiếu nên bất cứ ai cũng có thể thực hiện được. 

+ Nhược điểm: Cách xem kinh dịch sim 4 số cuối chưa phân tích được đầy đủ ý nghĩa tốt xấu của số điện thoại. Vì kết quả ấy mới chỉ đánh giá được 40%, vẫn còn 60% phụ thuộc vào những số còn lại trong dãy. 

Ví dụ: Số điện thoại 09** **5496 có 4 số cuối là 5496. Để xem 4 số cuối này thuộc quẻ gì, người dùng sẽ tiến hành những bước sau:

  • Tách 5498 thành 2 phần là 54 (Thượng Quái) và 96 (Hạ Quái).
  • Tổng của Thượng Quái là 5+4=9 và tổng của Hạ Quái là  9+6=15.
  • Lấy hai kết quả tính được ở bước trên chia cho 8, được phần dư là 1 ứng với Càn (Thượng Quái) và 7 ứng với Cấn (Hạ Quái).
  • Ghép Thượng Quái và Hạ Quái được quẻ số 33 - Thiên Sơn Độn là quẻ Hung. Chính vì vậy, 4 số cuối của số điện thoại 09** **5496 có ý nghĩa xấu, khiến người sở hữu gặp nhiều rắc rối, trở ngại.

>>> Xem thêm: Cách tính 4 số cuối điện thoại

3. Có thể chọn sim phong thủy theo kinh dịch 4 số cuối không?

Việc luận giải sim phong thủy 4 số cuối theo kinh dịch chỉ mang tính tham khảo hoặc chiêm nghiệm để giải trí. Tuy nhiên nếu chỉ dựa vào yếu tố 4 số cuối để lựa chọn sim phong thủy thì không hoàn toàn chính xác. Bởi vì:

+ Số điện thoại là sự kết hợp giữa 10 con số với nhau mà mỗi số sẽ mang một ý nghĩa nhất định. Chính vì vậy, việc luận giải kinh dịch sim 4 số cuối mới chỉ đánh giá được ý nghĩa của 4 số đuôi sim, chứ chưa đánh giá được đầy đủ ý nghĩa của toàn bộ con số trong sim đó. 

+ Phương pháp kinh dịch chỉ xét được năng lượng bên trong sim mà chưa xét được năng lượng đó tác động tốt xấu đến người dùng sim ra sao.

Chủ mệnh muốn lựa chọn sim phong thủy cần phải dựa vào tất cả các con số xuất hiện trong số điện thoại theo 5 tiêu chí sau: âm dương cân bằng - ngũ hành sim - cửu tinh đồ pháp - quẻ dịch - quan niệm dân gian.

Từ việc áp dụng nguyên lý kinh dịch sim 4 số cuối, người dùng có thể đánh giá được ý nghĩa hung cát của đuôi sim với bản mệnh. Tuy nhiên, muốn chọn số điện thoại hỗ trợ tốt hơn khi kết hợp với các yếu tố của sim phong thủy bao gồm: quẻ dịch - quan niệm dân gian - ngũ hành tương sinh - cửu tinh đồ pháp - cân bằng âm dương.