Xem kinh dịch sim 4 số cuối có tốt hơn ngũ hành 4 số cuối không?

Nhiều người khi xem phong thủy 4 số đuôi khẳng định rằng xem kinh dịch 4 số cuối sẽ tốt hơn ngũ hành 4 số cuối. Việc ứng dụng sim kinh dịch 4 số cuối sẽ giúp quý bạn đánh giá cát hung của dãy sim còn xem ngũ hành 4 số cuối cũng chỉ đánh giá mức độ hợp - khắc của đuôi sim với người dùng. Vậy quan điểm của chuyên gia của chuyên gia về xem kinh dịch 4 số cuối, ngũ hành 4 số đuôi sẽ được chúng tôi bàn giải chi tiết dưới đây. 

1. Thế nào là xem kinh dịch 4 số cuối và ngũ hành 4 số cuối

a. Xem sim kinh dịch 4 số cuối là gì?

Kinh dịch sim 4 số cuối được sử dụng để luận giải ý nghĩa hung cát của 4 số đuôi điện thoại. Thông qua đó, người dùng sẽ có căn cứ để lựa chọn được những bộ đuôi sim đẹp cho từng mục đích công việc. Phương pháp này dựa vào ý nghĩa cát - hung của 64 quẻ trong Dịch Lý phong thủy. Chủ mệnh nên sử dụng những số điện thoại có quẻ của 4 số cuối sim mang ý nghĩa Đại Cát hoặc Cát. Và ngược lại, họ nên hạn chế dùng số điện thoại có chứa 4 số đuôi sim là quẻ Đại Hung hoặc Hung.

>>> Ứng dụng ngay phần mềm bói sim kinh dịch để chấm điểm đánh giá hung cát nội tại sim trong công việc, tài vận, tình duyên,...

b. Xem ngũ hành 4 số cuối là gì?

Xem phong thủy ngũ hành 4 số cuối là phương pháp nhằm mục đích đánh giá mức độ hợp khắc của sim với bản mệnh người dùng. Theo đó nếu 4 số đuôi có ngũ hành tương sinh, tương hỗ với mệnh chủ sim thì có ý nghĩa Cát Lợi. Còn nếu trường hợp ngũ hành đuôi tương khắc với bản mệnh thì dãy sim đó sẽ đem đến nhiều hung hiểm, xấu xa cho cuộc sống người dùng sim.

2. Cách xem kinh dịch sim 4 số cuối và ngũ hành 4 số cuối chính xác nhất

a. Cách xem sim kinh dịch 4 số cuối chính xác

Để xác định 4 số cuối điện thoại hung hay cát theo kinh dịch, người dùng sẽ tiến hành 3 bước như sau:

+ Bước 1: Tách 4 số cuối điện thoại muốn xem thành 2 phần. Trong đó 2 số đầu là Thượng Quái và 2 số còn lại là Hạ Quái.

+ Bước 2: Tính tổng của Thượng Quái và tổng của Hạ Quái. Tiếp theo, lần lượt lấy tổng của hai phần vừa tính được chia cho 8. Sau đó, đối chiếu phần dư của Thượng Quái và Hạ Quái với bảng sau đây:

Phép Dư

8 Quái

1

Càn

2

Đoài

3

Ly

4

Chấn

5

Tốn

6

Khảm

7

Cấn

8

Khôn

 

+ Bước 3: Lấy Thượng Quái và Hạ Quái ghép lại với nhau. Đối chiếu kết quả với bảng 64 kinh dịch.

 

Càn

Khảm

Cấn

Chấn

Tốn

Ly

Khôn

Đoài

Càn

Thuần Càn

Thủy Thiên Nhu

Sơn Thiên Đại Súc

Lôi Thiên Đại Tráng

Phong Thiên Tiểu Súc

Hỏa Thiên Đại Hữu

Địa Thiên Thái

Trạch Thiên Quải

Khảm

Thiên Thủy Tụng

Bát Thuần Khảm

Sơn Thủy Mông

Lôi Thủy Giải

Phong Thủy Hoán

Hỏa Thủy Vị Tế

Địa Thủy Sư

Trạch Thủy Khốn

Cấn

Thiên Sơn Độn

Thủy Sơn Kiển

Thuần Cấn

Lôi Sơn Tiểu Quá

Phong Lôi  Ích

Hỏa Sơn Lữ

Địa Sơn Khiêm

Trạch Sơn Hàm

Chấn

Thiên Lôi Vô Vọng

Thủy Lôi Truân

Sơn Lôi Di

Thuần Chấn

Phong Sơn Tiệm

Hỏa Lôi Phệ Hạp

Địa Lôi Phục

Trạch Lôi Tùy

Tốn

Thiên Phong Cấu

Thủy Phong Tinh

Sơn Phong Cổ

Lôi Phong Hằng

Bát Thuần Tốn

Hỏa Phong Đỉnh

Địa Phong Thăng

Trạch Phong Đại Quá

Ly

Thiên Hỏa Đồng Nhân

Thủy Hỏa Ký Tế

Sơn Hỏa Bí

Lôi Hỏa Phong

Phong Hỏa Gia Nhân

Bát Thuần Ly

Địa Hỏa Minh Di

Trạch Hỏa Cách

Khôn

Thiên Địa Bĩ

Thủy Địa Tỷ

Sơn Địa Bác

Lôi Địa Dự

Phong Địa Quan

Hỏa Địa Tấn

Bát Thuần Khôn

Trạch Địa Tụy

Đoài

Thiên Trạch Lý

Thủy Trạch Tiết

Sơn Trạch Tốn

Lôi Trạch Quy Muội

Phong Trạch Trung Phu

Hỏa Trạch Khuê

Địa Trạch Lâm

Thuần Đoài

 

Theo phương pháp này, quẻ dịch bao gồm 3 nhóm. Đó là:

+ Quẻ Cát là: Thuần Càn, Thuần Khôn, Thủy Thiên Nhu, Địa Thủy Sư, Thủy Địa Tỷ, Thiên Trạch Lý, Địa Thiên Thái. Thiên Hỏa Đồng Nhân, Hỏa Thiên Đại Hữu, Địa Sơn Khiêm, Lôi Địa Dự, Sơn Hỏa Bí, Sơn Thiên Đại Súc, Sơn Lôi Di, Trạch Phong Đại Quá, Thuần Ly, Trạch Sơn Hàm, Lôi Phong Hằng, Lôi Thiên Đại Quá, Hỏa Địa Tấn, Phong Hỏa Gia Nhân, Lôi Thủy Giải, Phong Lôi Ích, Trạch Địa Tụy, Địa Phong Thăng, Trạch Hỏa Cách, Hỏa Phong Đỉnh, Phong Sơn Tiệm, Lôi Hỏa Phong, Thuần Đoài, Phong Thủy Hoán, Thủy Trạch Tiết, Phong Trạch Trung Phu và Thủy Hỏa Ký Tế.

+ Quẻ Bình Hòa là: Phong Thiên Tiểu Súc, Trạch Lôi Tùy, Địa Trạch Lâm, Phong Địa Quán, Hỏa Lôi Phệ Hạp, Địa Lôi Phục, Thuần Khảm, Sơn Trạch Tốn, Thiên Phong Cấu, Trạch Thủy Khốn, Thủy Phong Tỉnh, Thuần Chấn, Thuần Cấn, Hỏa Sơn Lữ, Thuần Tốn và Lôi Sơn Tiểu Quá.

+ Quả Hung là: Sơn Thủy Mông, Thủy Lôi Truân, Thiên Thủy Tụng, Thiên Địa Bĩ, Sơn Phong Cố, Sơn Địa Bác, Thiên Lôi Vô Vọng, Thiên Sơn Độn, Địa Hỏa Minh Di, Hỏa Trạch Khuê, Thủy Sơn Kiến, Trạch Thiên Quải, Lôi Trạch Quy Muội và Hỏa Thủy Vị Tế.

Phương pháp kinh dịch sim 4 số cuối có một số ưu điểm và nhược điểm, như sau:

+ Ưu điểm: Cách tính đơn giản, có sẵn nội dung đối chiếu nên bất cứ ai cũng có thể thực hiện được. 

+ Nhược điểm: Cách xem kinh dịch sim 4 số cuối chưa phân tích được đầy đủ ý nghĩa tốt xấu của số điện thoại. Vì kết quả ấy mới chỉ đánh giá được 40%, vẫn còn 60% phụ thuộc vào những số còn lại trong dãy. 

Ví dụ: Số điện thoại 09** **5496 có 4 số cuối là 5496. Để xem 4 số cuối này thuộc quẻ gì, người dùng sẽ tiến hành những bước sau:

 • Tách 5498 thành 2 phần là 54 (Thượng Quái) và 96 (Hạ Quái).
 • Tổng của Thượng Quái là 5+4=9 và tổng của Hạ Quái là  9+6=15.
 • Lấy hai kết quả tính được ở bước trên chia cho 8, được phần dư là 1 ứng với Càn (Thượng Quái) và 7 ứng với Cấn (Hạ Quái).
 • Ghép Thượng Quái và Hạ Quái được quẻ số 33 - Thiên Sơn Độn là quẻ Hung. Chính vì vậy, 4 số cuối của số điện thoại 09** **5496 có ý nghĩa xấu, khiến người sở hữu gặp nhiều rắc rối, trở ngại.

>>> Xem thêm: Cách tính 4 số cuối điện thoại

b. Cách xem ngũ hành 4 số cuối chính xác

Theo phong thủy số học, mỗi con số sẽ có ngũ hành đại diện riêng, phân tích ngũ hành 4 con số quý vị cần xác định ngũ hành chủ đạo, tức là ngũ hành xuất hiện nhiều nhất trong đuôi. Tuy nhiên nếu không xác định của ngũ hành xuất hiện nhiều nhất thì quý bạn cần lấy ngũ hành con số cuối cùng làm căn cứ. Dưới đây là ngũ hành các con số tự nhiên trong phong thủy số học:

 • Số 0, số 1: Hành Thủy
 • Số 2, số 5, số 8: hành Thổ
 • Số 3, số 4: hành Mộc
 • Số 6, số 7: hành Kim
 • Số 9: hành Hỏa

Xét mức độ hợp - khắc của đuôi 4 số cuối ta xét ngũ hành đuôi với bản mệnh của người dùng theo mối quan hệ sinh - khắc ngũ hành. Trong đó:

- Ngũ hành tương sinh: Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh kim

- Ngũ hành tương khắc: Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim.

Ví dụ: Xét mức độ hợp - khắc của 4 số đuôi 09*4687 cho người mệnh Mộc

 • - Ngũ hành 4 số đuôi gồm có số 4 - hành Mộc; số 6 - hành Kim; số 8 - hành Thổ; số 7 - Hành Kim. Theo đó ngũ hành chủ đạo của đuôi 4678 là ngũ hành Kim.
 • - Kim khắc Mộc nên đuôi 4678 khắc người mệnh Mộc, sẽ đem đến nhiều điều không may mắn

4. Đánh giá cách xem sim kinh dịch 4 số cuối và ngũ hành 4 số cuối

Theo chuyên gia phong thủy, mỗi cách xem phong thủy 4 số cuối theo kinh dịch và ngũ hành đều có ưu điểm và nhược điểm như sau: 

a. Ưu điểm, nhược điểm phương pháp bói kinh dịch sim 4 số cuối 

+ Ưu điểm: Xét được mức độ hung cát của đuôi sim với chủ sim nếu sử dụng trong cuộc sống. Đánh giá mức độ ảnh hưởng của đuôi với các mục đích mong cầu như công danh sự nghiệp, tài vận, tình duyên,..

+ Nhược điểm: Việc xem sim kinh dịch 4 số cuối khá phức tạp, hiếm ai có thể tính ra quẻ dịch của đuôi sim chính xác. Bên cạnh đó, quý vị cần phải có kiến thức chuyên sâu, chuyên môn về kinh doanh. Bên cạnh đó, cách bói sim kinh dịch 4 số cuối chưa xét được mức độ hợp khắc của sim với người dùng. Điều này chưa đủ.

 1. Ưu điểm, nhược điểm phương pháp xem ngũ hành sim 4 số cuối

+ Ưu điểm: Xét được mức độ hợp - khắc của sim với mệnh lý chủ sim. Đơn giản dễ sử dụng, ai cũng có thể chấm điểm đuôi sim đang dùng. 

+ Nhược điểm: Phương pháp này chưa đánh giá được ý nghĩa nội tại của sim. Theo đó chưa đánh giá được nguồn năng lượng trong 4 số đuôi là Sinh Khí hay Họa Hại. 

Tóm lại: Cách xem sim kinh dịch 4 số cuối hay ngũ hành 4 số cuối đều là hai cách giúp quý vị xem phong thủy 4 số cuối điện thoại. Tuy nhiên muốn chính xác thì quý vị nên kết hợp hai cách lại với nhau. Bốn số đuôi điện thoại tốt sẽ có quẻ dịch cát và có ngũ hành tương sinh với bản mệnh với dùng.

5. Có thể chọn sim phong thủy theo ngũ hành, kinh dịch 4 số cuối không?

Việc luận giải sim phong thủy 4 số cuối theo kinh dịch và ngũ hành chỉ mang tính tham khảo hoặc chiêm nghiệm để giải trí. Tuy nhiên nếu chỉ dựa vào yếu tố 4 số cuối để lựa chọn sim phong thủy thì không hoàn toàn chính xác. Bởi vì:

+ Số điện thoại là sự kết hợp giữa 10 con số với nhau mà mỗi số sẽ mang một ý nghĩa nhất định. Chính vì vậy, việc luận giải kinh dịch sim 4 số cuối mới chỉ đánh giá được ý nghĩa của 4 số đuôi sim, chứ chưa đánh giá được đầy đủ ý nghĩa của toàn bộ con số trong sim đó. 

+ Phương pháp kinh dịch chỉ xét được năng lượng bên trong sim mà chưa xét được năng lượng đó tác động tốt xấu đến người dùng sim ra sao.

Chủ mệnh muốn lựa chọn sim phong thủy cần phải dựa vào tất cả các con số xuất hiện trong số điện thoại theo 5 tiêu chí sau: âm dương cân bằng - ngũ hành sim - cửu tinh đồ pháp - quẻ dịch - quan niệm dân gian.

Từ việc áp dụng nguyên lý kinh dịch sim 4 số cuối, ngũ hành 4 số cuối người dùng có thể đánh giá được ý nghĩa hung cát, mức độ tương hợp của đuôi sim với bản mệnh. Tuy nhiên, muốn chọn số điện thoại hỗ trợ tốt hơn khi kết hợp với các yếu tố của sim phong thủy bao gồm: quẻ dịch - quan niệm dân gian - ngũ hành tương sinh - cửu tinh đồ pháp - cân bằng âm dương.

Câu hỏi thường gặp